ANBI-status

De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam van de instelling:
Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum

Contactgegevens:
IJsbaanpad 9-11
1076 CV  Amsterdam
020 - 3640330
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSIN-nummer/fiscaal nummer 820394191
NL68RABO0103369597
KvK 34325251

Bestuurssamenstelling

  • Jetske Meerum Terwogt (voorzitter)
  • Hanneke Dessing (secretaris)
  • Rob Bresser (penningmeester)


De Stichting vergadert ten minste twee maal per jaar in aanwezigheid van een lid van het managementteam.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de SVIDC verrichten hun werkzaamheden op basis van persoonlijke affiniteit met het werk van het Ingeborg Douwes Centrum. Zij ontvangen dan ook geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten worden niet vergoed; ook ontvangen de bestuurders geen vakantiegeld.

 

Missie

De diagnose kanker heeft een grote impact op het leven van zowel degene die ziek is als op diens naasten.  Iedereen die behoefte heeft aan psychologische (na)zorg bij kanker, moet die zorg ook kunnen krijgen. De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum zet zich in voor het Ingeborg Douwes Centrum om de groeiende groep mensen met kanker en hun naasten in de regio Groot Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland te kunnen bereiken en te kunnen ondersteunen.

Ten gevolge van het feit dat de kosten van psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten niet volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraars is het Ingeborg Douwes Centrum afhankelijk van donaties, giften en andere bijdragen. Om deze financiële stromen in goede banen te leiden is op 1 maart 2009 de Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum opgericht. De Stichting beheert de binnengekomen externe gelden (donaties, schenkingen) en richt zich tevens op fondsenwerving. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in een extern jaarverslag aan de gevers en andere geïnteresseerden. De Stichting Vrienden IDC adviseert het management van het Ingeborg Douwes Centrum bij de besteding van deze gelden.

Doelstelling Vrienden IDC

De doelstelling van de Vrienden IDC is het creëren van een structurele geldstroom voor het Ingeborg Douwes Centrum. Omdat er in de toekomst een structurele extra geldstroom nodig is, zal de Vrienden IDC zich dan ook op verschillende wervingstechnieken/groepen richten (vermogensfondsen, particuliere donateurs, sponsoring, acties en evenementen en nalatenschappen).

Verantwoording

Jaarrekening 2017 (download in .pdf)
Jaarrekening 2016 (download in .pdf)
Jaarrekening 2015 (download in .pdf)
Jaarrekening 2014 (download in .pdf)
Jaarverslag 2013 (download in .pdf)
Beleidsplan 2013 (download in .pdf)
Jaarverslag 2012 (download in .pdf)
Jaarverslag 2011 (download in .pdf)

 
button-facebook
AchtergrondLO

Kanker gaat niet over, ook niet als het leven doorgaat

Word nu Vriend van het Ingeborg Douwes Centrummachtigingskaart particulierenmachtigingskaart bedrijven