Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum

De diagnose kanker heeft een grote impact op het leven van zowel degene die ziek is als op dat van diens naasten. Iedereen die behoefte heeft aan psychologische (na)zorg bij kanker, moet die zorg ook kunnen krijgen. De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum (SVIDC) zet zich in voor het IDC om de groeiende groep mensen met kanker en hun naasten in de regio Groot Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland te kunnen bereiken en te kunnen ondersteunen.

Doel

Het doel van de SVIDC is om structurele financiering van het Ingeborg Douwes Centrum te waarborgen, door middel van het werven van fondsen. Het gaat daarbij om geoormerkte en ongeoormerkte donaties. 

Beleid

De SVIDC werkt de komende jaren aan de verwezenlijking van zijn doelstellingen door wervingsacties gericht op vijf te onderscheiden gebieden:
  1. Particuliere donateurs
  2. Nalatenschappen
  3. Bedrijfssponsoring
  4. Vermogensfondsen
  5. Evenementen en acties

Bij de particuliere donateurs, bedrijfssponsoring en vermogensfondsen zal de nadruk liggen op het vergroten van structurele betrokkenheid bij het IDC. De SVIDC draagt zorg voor de juiste randvoorwaarden voor fondsenwerving, zoals een goed werkend CRM-systeem en de inzet van zowel betaald personeel als vrijwilligers.

 

 
button-facebook
AchtergrondLO

Kanker gaat niet over, ook niet als het leven doorgaat

Word nu Vriend van het Ingeborg Douwes Centrummachtigingskaart particulierenmachtigingskaart bedrijven